ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI

Aktualnie brak zadań w trakcie realizacji.

 

 

ZADANIA ZREALIZOWANE

Lp.

Imię i nazwisko
kierownika zadania

Tytuł zadania badawczego

Kod zadania

1.

dr hab. Marek Fałdowski

Projekt badawczy uwzględniający recepcję postaw etycznych funkcjonariuszy Policji i ich wpływ na bezpieczeństwo służby*

1/2017/Z/MF

2.

dr hab. Jarosław Truchan

Reagowanie podmiotów bezpieczeństwa państw europejskich na zagrożenia związane z użyciem broni palnej, materiałów niebezpiecznych i narzędzi w miejscach publicznych, związanych między innymi z niekontrolowaną migracją

3/2016/Z/JT

3.

dr hab. Piotr Bogdalski

Projekt badawczy mający na celu porównanie zjawiska policyjnego cynizmu funkcjonariuszy Policji polskiej oraz południowoafrykańskiej

2/2016/Z/PB

4.

dr Janusz Bryk

Aspekty kryminologiczne integracji osób narodowości romskiej w Polsce, w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej

1/2016/Z/JB

5.

dr Zenon Cisowski

Ocena efektywności zmian w systemie nadzoru nad pobytem osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwia w policyjnych miejscach prawnej izolacji

4/2015/Z/ZC

6.

dr Paweł Jastrzębski

Badania bezpieczeństwa osoby lub zwierzęcia służbowego znajdującego się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia

3/2015/Z/PJ

7.

dr Marcin Płotek

Badania historii Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Olsztynie

2/2015/Z/MP

8.

dr hab. Piotr Bogdalski

Określenie stopnia zrozumienia założeń filozofii koncepcji policji środowiskowej (ang. community policing) przez funkcjonariuszy Policji

1/2015/Z/PB

9.

Konrad Kordalewski

Cyberprzemoc jako zagrożenia bezpieczeństwa człowieka

2/2014/Z/KK

10.

dr Grzegorz Gudzbeler

Oszacowanie ilości zdarzeń drogowych podczas prowadzenia pojazdu dostosowanego do poruszania się w ruchu lewostronnym na drogach o ruchu prawostronnym – badania porównawcze

1/2014/Z/GG

11.

dr hab. Piotr Bogdalski

Dobór do Policji w ujęciu organizacyjno-prawnym

4/2013/Z/PB

12.

Krzysztof Jóźwicki

Zdiagnozowanie rozmiarów zachowań o charakterze korupcyjnym w środowisku biegłych sądowych w związku z wydaniem fałszywej opinii w sprawach karnych

3/2013/Z/KJ

13.

dr Anna Kalisz

Administracyjne i karno-kryminologiczne aspekty pomówienia osób pełniących funkcje publiczne

2/2013/Z/AK

14.

dr Kornelia Stępień

Badania ankietowe dotyczące kryminologicznych aspektów przestępczości nieletnich dziewcząt

1/2013/Z/KS

 

* Istnieje możliwość wykorzystania danych sondażowych do prowadzonych własnych badań naukowych.