Zgodnie z Zarządzeniem nr 35/2021 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 8 marca 2021 r. finansowanie utrzymania i rozwoju potencjału badawczego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie obejmuje prowadzenie działalności naukowej, w tym m.in. realizację zadań badawczych.